Zveřejnili jsme přihlášku do letošního ročníku tábora. Z důvodu tradičně velkého zájmu doporučujeme podat co nejdříve.