Tábor pro rok 2017 je již zcela zaplněn. Prosím, neposílejte další přihlášky. Na nově obdržené přihlášky nebude brán zřetel. Pro informace o ostatních turnusech, prosím navštivte stránky Sokola Lomnice.